Oplocení pozemku pomocí betonových prefabrikovaných dílců je jedna z moderních forem zajištění soukromí. Výstavba se provádí pomocí mobilních jeřábů.

Výstavba betonových plotů pomocí mobilního jeřábu Grove GMK 2035

 

Mobilní jeřáb (autojeřáb) Grove GMK 2035 je nepostradatelný pomocník v mnoha odvětvích lidské činnosti, kde dochází k manipulaci s nadměrně těžkými či objemnými břemeny. Jednou z poměrně častých situací jsou stavební práce a mezi nimi i výstavba dnes velmi oblíbených betonových oplocení z armovaných prefabrikátů.

Betonové panely až do výšky dvou a půl metru – betonové ploty se staví standardně ve výškách kolem dvou metrů a lze je umístit na sebe až do maximální výšky 250 cm. To ovšem vyžaduje náročnou manipulaci s těžkými břemeny, neboť hmotnost jednoho panelu se pohybuje mezi 65 a 100 kg. Zároveň jsou panely velmi tenké, jde o prefabrikované dílce sice velmi kompaktní a tvrdé, odolné vůči povětrnostním vlivům, ovšem zároveň natolik křehké, že pád panelu na zem již z půlmetrové výšky jej může rozlomit na několik kusů. Proto je nutné nasazení těžké techniky. Bez autojeřábu se zkrátka taková práce neobejde.

Výstavba plotu ve svahu – řada pozemků se nachází ve svažitém terénu a můžete se o tom přesvědčit i na některých snímcích na Internetu. V takových případech je práce mnohem náročnější a mobilní jeřáb tu plní naprosto zásadní funkci.

Problém není ani u vzdálenosti plotu od příjezdové komunikace – dosah transportního háku je u výložníku autojeřábu Grove GMK2035 v závislosti na hmotnosti břemene od 26 do 29 metrů, a v případě nástavce lze hák vysunout až na vzdálenost 43 metrů u dvoutunového nákladu. Tímto způsobem lze tedy velmi snadno přesouvat na potřebnou vzdálenost buď jednotlivé plotové panely či sloupky, anebo je skládat na vyhrazené místo po více kusech na přepravních paletách. Nosnost jeřábové kladnice je 20 tun a maximální nosnost tohoto typu autojeřábu je 35 tun.

Bezpečnost práce – výstavba betonových oplocení vyžaduje zejména souhru celého týmu a zároveň praktické zkušenosti jeřábníka, což je zárukou toho, že budou dodržovány patřičné bezpečnostní předpisy pro práci s těžkými břemeny.